-10%

Юридически свят 2/2014

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Вихър Кискинов - Познавателно значение на юридическите конструкции (Статия 1)

Наталия Киселова - Образуване и освобождаване на Министерския съвет по Конституцията от 1991 г. (Статия 2)

Григор Григоров - Въпроси относно прихващането в производство по несъстоятелност (Статия 3)

Евгени Йочев - 95 години Съюз на българските съдии. Учредяване и дейност на Съюза на българските съдии по време на управлението на БЗНС (1919–1923 г.) (Статия 4)

ЮРИДИЧЕСКО ЕСЕ

Васил Мръчков - Човекът – вечният Сизиф (по Албер Камю – „Митът за Сизиф“) (Статия 5)

ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ

Жан-Паскал Шазал, Серж Висант - Прехвърлянето на собственост чрез облигационно действие в гражданския кодекс (Статия 6)

РЕЦЕНЗИИ

Ярослава Генова - Юбилеен сборник, посветен на професор Никитас Алипрантис (Статия 7)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2013 г. (Статия 8)

ВИДНИ БЪЛГАРСКИ ЮРИСТИ

In memoriam – Академик Стефан Павлов – големият учен – юрист и човек (1914–1993 г.) (Статия 9)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева - Библиография на българската правна литература за 2012 и 2013 г. (Статия 10)