-10%

Юридически свят 1/2014

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Добрин Станев - Казусът „Антигона“, или защо да се отнасяме сериозно към естественото право (Статия 1)

Поля Голева - Материалноправни и процесуалноправни въпроси на едностранната персонална субституция в договора (Статия 2)

Таня Йосифова - За противопоставимостта на договора и отговорността по чл. 21, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (Статия 3)

Станислав Костов - Силата на пресъдено нещо на националното съдебно решение и правото на Европейския съюз (Статия 4)

Петър Илиев - Връзки и разграничения между функции, обекти на въздействие и правомощия на държавните органи (Статия 5)

Александър Драгиев - Тълкуване, преглед и изпълнение на решението на Международния съд на ООН (Статия 6)

Нина Гевренова - Социални услуги – понятие и основна правна характеристика (Статия 7)

Фани Колева - Марките в България преди и след Освобождението (Статия 8)