Станислав Костов

Станислав Костов е адвокат и доцент по право на Европейския съюз в катедра „Европеистика“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.