-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Станислав Костов – Конституционният съд и преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз (Статия 1)

Поля Голева – Ролята на Съда на Европейския съюз за прилагане на отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС (Статия 2)

Вихър Кискинов - Юридически конструкции и правна система (Статия 3)

Григор Н. Григоров - Последици от откриването на производството по несъстоятелност за сключените от длъжника договори (чл. 644 ТЗ) (Статия 4)

Тодор Коларов – Нови положения в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (Статия 5)

Евгени Йочев – Из историята на административното правосъдие в България (Статия 6)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2011 г. (Статия 7)

БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРСКИ ЮРИСТИ

Васил Мръчков - Сто години от рождението на професор Живко Сталев (Статия 8)

Велко Вълканов - Проф. Борис Спасов учителят (Статия 9)

Лазар Груев – Поклон пред учителя. 100 години от рождението на проф. Иван Ненов (Статия 10)

Огнян Герджиков - Слово за проф. Витали Таджер (Статия 11)