Лазар Груев

Лазар Груев е професор по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор на юридическите науки. От 2003 до 2007 г. е съдия в Конституционния съд. От  2007 до 2014 г. е председател на Върховния касационен съд. Автор на множество публикации в областта на наказателното право.