-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ 10 НОЕМВРИ 1989

Желю Желев – Десет години по-късно. Уроци за бъдещето (Статия 1)

VARIA

Нено Неновски – Подлежи ли на конституционен съдебен контрол законът за ревизия на Конституцията? (Статия 2)

Евгени Танчев – Възникване и развитие на конституциите (Статия 3)

Стефка Наумова – Социологията на правото – актуални проблеми и перспективи (Статия 4)

Гълъбина Петрова – Отношенията между православната църква и държавата в България (1878-1944) (Статия 5)

Лазар Груев – Незаявяване на неплатежоспособност (чл. 227б от Наказателния кодекс) (Статия 6)

Юлия Бояджиева – Криминологична характеристика на престъпността в банковата система (Статия 7)

Веселин Вучков – Предмет на процесуалното доказване (Статия 8)

Методи Марков – Възможности за участие в стопанската дейност на ненавършилите пълнолетие лица (Статия 9)

Владимир Георгиев – Небанковите финансови институции (Статия 10)

НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Васил Мръчков – Кодексът за задължителното обществено осигуряване и развитието на осигурителното право (Статия 11)

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Марат Баглай – Развитие на конституционното право на Русия и на науката за него (Статия 12)

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕНЕЛИН ГАНЕВ (с непубликуван досега труд) 

Нено Неновски – Венелин Ганев (Curriculum vitae) (Статия 13)

Венелин Ганев – Социологията и нормативното гледище (Статия 14)

Валентин Георгиев – Теоретичното наследство на Венелин Ганев (Статия 15)

Димитрина Милкова – Проф. Венелин Ганев – ярък представител на хуманистичната традиция в българската и европейската юридическа мисъл (Статия 16)

Янаки Стоилов – Учението на Венелин Ганев за правните субекти: Развитие на класификацията и нейните правнонормативни проекции (Статия 17)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 1997 г. (Статия 18)

ОТЗИВИ

Байчо Панев – Криминологичните проникновения в „Глобализацията“ на Зигмунд Бауман (Статия 19)

Кирил Георгиев – Психологическата теория за правото на Лев Петражицки, представена от Ради Каранджулов (Статия 20)

IN MEMORIAM

Петър Цанков – Проф. д-р Веселин Каракашев (Статия 21)