-10%

Съвременно право 2/1999

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ВИТАЛИ ТАДЖЕР

Огнян Герджиков – Сбогом, Учителю!

Витали Таджер – Погасяване на вземанията срещу приватизирани предприятия въз основа на § 6а ЗППДОП (Статия 1)

СТАТИИ

Мария Павлова – Лицензия при заявена лицензионна готовност (Статия 2)

Лазар Груев – Понятието „корупция“ (Статия 3)

Методи Марков – Относно понятието за конкурентно право (Статия 4)

ДИСКУСИИ

Кръстьо Кръстев, Делчо Джубелиев – Някои въпроси относно грабежа по чл. 198 от НК (Статия 5)

Георги Пенчев – Още за правната същност на концесиите (Статия 6)

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Александър Джурджев – Възникване и форма на държавно устройство на Босна и Херцеговина с обстоен поглед върху Република Сръбска (Статия 7)

ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ

Георги Петканов – Хабилитационният труд на Алеко Константинов – „Правото на помилване“ (Статия 8)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Иван Летников – Актуално изследване в областта на наказателния процес и правата на човека (Статия 9)

Росен Ташев – Забележителен принос към теорията на държавата („3а една юридическа теория на държавата“ — М. Тропер) (Статия 10)