-10%
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

Витали Таджер – Десет години „Съвременно право“

СТАТИИ

Дончо Хрусанов – Касационното обжалване в административния процес (Статия 1)

Красимира Средкова – Всеобщата декларация за правата на човека и правото на социална сигурност (Статия 2)

Миланка Видова – За конституционния контрол върху Закона за пенсиите (Статия 3)

Павел Сарафов – Ограничения при упражняване правото на собственост (Статия 4)

Георги Хорозов – Транслативно и легитимационно действие на приватизационния договор (Статия 5)

Радостин Беленски – Някои аспекти на процесуалната организация на разпита на защитен свидетел по чл. 97а от НПК (Статия 6)

ДИСКУСИИ

Драгия Драгиев, Тоньо Железчев – За правната същност и формата на ипотеката (Статия 7)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Александър Воденичаров, Добринка Чанкова – За една нова парадигма на обучението по правата на човека (Статия 8)

Боян Б. Баламезов – Бъдещите юристи и конкурсът „Рене Касен“ (Статия 9)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Евгени Танчев – „Основи на европейската интеграция“ — ценен източник в подготовката на бъдещите юристи по право на Европейския съюз (Статия 10)