-10%

Съвременно право 6/1999

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Васил Мръчков – Конституцията и правото на стачка на държавните служители (Статия 1)

Красимира Средкова – Координацията на българското осигурително право с международните и европейските стандарти (Статия 2)

Мария Павлова – Отговорност на производителя за вреди от дефектни стоки (Статия 3)

Александър Кацарски – Основанието за нищожност при сделки върху неоткрити наследства (Статия 4)

Маргарита Чинова – Защитата на свидетел — обща характеристика (Статия 5)

ДИСКУСИИ

Поля Голева – Някои бележки относно класическото определение на акцията (Статия 6)

МЛАДИ АВТОРИ

Костадин Шкретов – Системи за гарантиране на влоговете в банките (сравнителноправни аспекти) (Статия 7)

Ивайло Здравков – Държавният контрол върху организациите за изповедания и сектите като особен вид сдружения (Статия 8)

ИСТОРИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Дилян Николчев – Императорско законодателство по отношение на конкубината и ролята на Църквата за неговото ограничаване и премахване във Византия (Статия 9)

БЕЛЕЖИТА ГОДИШНИНА

Росен Ташев – Учението на Венелин Ганев за правото (Статия 10)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕТО „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 1999 Г.