СТАТИИ

Янаки Стоилов – Универсални ли са човешките права?

Маргарита Чинова – Обща характеристика на касационното производство по НПК

Теодор Пиперков – Законът на Дванадесетте таблици и конфликтът между патриции и плебеи (продължение)

ДИСКУСИИ

Наум Бояджиев – Използване и прилагане на специални разузнавателни средства (административноправни аспекти)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Борис Спасов – По Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Красимира Средкова – Необходими промени в Закона за здравното осигуряване

МЛАДИ АВТОРИ

Кристиан Русев – Благотворителните тръстове и фондациите в САЩ и Великобритания и бъдещото българско законодателство за фондациите

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Добринка Чанкова – Медиацията като алтернатива на наказателния процес: американският опит

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова – Правна филология: res publica

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Камелия Касабова – Търговското представителство през погледа на съдебната практика

IN MEMORIAM

Тодор Тодоров – Д-р Стоян Данев – in memoriam