-10%

Съвременно право 5/1999

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Янаки Стоилов – Универсални ли са човешките права? (Статия 1)

Маргарита Чинова – Обща характеристика на касационното производство по НПК (Статия 2)

Теодор Пиперков – Законът на Дванадесетте таблици и конфликтът между патриции и плебеи (продължение) (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Наум Бояджиев – Използване и прилагане на специални разузнавателни средства (административноправни аспекти) (Статия 4)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Борис Спасов – По Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Статия 5)

Красимира Средкова – Необходими промени в Закона за здравното осигуряване (Статия 6)

МЛАДИ АВТОРИ

Кристиан Русев – Благотворителните тръстове и фондациите в САЩ и Великобритания и бъдещото българско законодателство за фондациите (Статия 7)

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Добринка Чанкова – Медиацията като алтернатива на наказателния процес: американският опит (Статия 8)

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова – Правна филология: res publica (Статия 9)

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Камелия Касабова – Търговското представителство през погледа на съдебната практика (Статия 10)

IN MEMORIAM

Тодор Тодоров – Д-р Стоян Данев – in memoriam (Статия 11)