-10%
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Тодор Тодоров – Компетентност на международния съд според последната му практика (Статия 1)

Снежана Начева – За конституционната защитеност и конституционната защитимост на правото на защита (Статия 2)

Георги Петканов – Обжалване на данъчните облагателни актове по съдебен ред (Статия 3)

Пламен Панайотов – За данъчните престъпления, чиито състави се характеризират с избягване плащането на данъци (Статия 4)

Маргарита Чинова – Обща характеристика на въззивното производство по НПК (Статия 5)

Борис Велчев – За имунитета на народните представители (Статия 6)

Ангел Калайджиев – За законната мораторна лихва (Статия 7)

Захари Торманов – Продажба с уговорка за изкупуване (Статия 8)

Теодор Пиперков – Законът на Дванадесетте таблици и конфликтът между патриции и плебеи (Статия 9)

МЛАДИ АВТОРИ

Костадин Сирлещов – Развитие на понятието за европейското гражданство (Статия 10)

ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ

Николай Натов – Търновската конституция и режимът на капитулациите в България (Статия 11)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Мария Козарева-Славова – Правната клиника (Статия 12)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Димитрина Милкова – Появи се един нов „Юридически свят“ (Статия 13)