-10%

Юридически свят 1/2012

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Поля Голева - Стопанската непоносимост – основни положения, фактически състав и правни последици (Статия 1)

Кристиан Таков - Клирингова система (Статия 2)

Таня Йосифова - За вътрешното действие на договора (Статия 3)

Александър Драгиев - Задължителна юрисдикция на Mеждународния съд на ООН (Статия 4)

Дафина Сърбинова - Някои тенденции при избора на приложимо право към договорите и неговите ограничения (Статия 5)

ПРЕД КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Велко Вълканов - Към въпроса за валидността на някои укази на вицепрезидента (Статия 6)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева - Библиография на българската правна литература за 2009 г. (Статия 7)