Юридически свят 1/2012

ISBN: 1311-3488

VARIA

Поля Голева - Стопанската непоносимост – основни положения, фактически състав и правни последици

Кристиан Таков - Клирингова система

Таня Йосифова - За вътрешното действие на договора

Александър Драгиев - Задължителна юрисдикция на Mеждународния съд на ООН

Дафина Сърбинова - Някои тенденции при избора на приложимо право към договорите и неговите ограничения

ПРЕД КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Велко Вълканов - Към въпроса за валидността на някои укази на вицепрезидента

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева - Библиография на българската правна литература за 2009 г.