-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Кино Лазаров – Административен акт – понятие и видове (Статия 1)

Красимир Влахов – Служебно и концентрационно начало в новия Граждански процесуален кодекс – практически аспекти (Статия 2)

Петър Бончовски – Правни последици на решението за признаване и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни решения в светлината на изискванията на националния правораздавателен суверенитет (Статия 3)

Калин Костов – Отговорност на държавата за неправомерни актове, действия и бездействия на нейни органи и служители – теоретически и практически аспекти (Статия 4)

Васил Мръчков – Сто години Инспекция по труда в България (Статия 5)

Ярослава Генова – Лица, задължително осигурени в държавното обществено осигуряване за всички социални рискове въз основа на трудово правоотношение (Статия 6)

Ива Пушкарова – Скитническата група по чл. 328 НК – между мъртвата разпоредба и обществената действителност (Статия 7)

КЪМ 130-ата ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО

Мария Манолова – Конституционното събрание и възстановяването на парламентарните принципи на управление (Статия 8)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Красимира Средкова – Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по държавното обществено осигуряване през 2006 г. (Статия 9)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 2005 г. (Статия 10)

IN MEMORIAM

Професор Живко Сталев (17 май 1912 – 20 февруари 2008 г.) (Статия 11)