-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Велко Вълканов - Конституцията – мит и реалност (Статия 1)

Николай Николов - Производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (Статия 2)

Ангел Атанасов - За правния статут на международния служител (Статия 3)

Владимир Ранков, Стоян Сталев - Новите промени в Закона за насърчаване на инвестициите (Статия 4)

Теодора Филипова – Правото на присъединяване към колективния трудов договор (Статия 5)

Сибила Симеонова - Ролята на р. Дунав в Европейската водна транспортна система (Статия 6)

Андрей Александров - Информиране и консултиране на работниците и служителите при промяна на работодателя (Статия 7)

Евгени Йочев - Законодателно уреждане на принципа на несменяемост на съдиите от правителството на Народната партия (1894-1899 г.) (Статия 8)

Райна Николова - Правата на гражданите в Органическия устав на Източна Румелия (Статия 9)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2007 г. (Статия 10)

Красимира Средкова - Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по държавното обществено осигуряване през 2007 г. (Статия 11)