-10%

Юридически свят 1/2018

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Янаки Стоилов - Правните принципи като критерии за валидност в правото (Статия 1)

Александър Драгиев - Практиката на държавата като същност на обичайната норма на международното право (Статия 2)

Евгени Йочев - Сто и десет години от създаването на първата професионална организация на магистратите в България (Статия 3)

ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ

Джи Уейдонг - Преустройство на правната идеология в Китай (Статия 4)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Ярослава Генова - Командироването в рамките на предоставянето на услуги в друга държава ­ членка на Европейския съюз (Статия 5)

БИБЛИОГРАФИЯ

Благовеста Балканджиева - Библиография на българската правна литература за 2016 г. (Статия 6)