-10%

Юридически свят 2/2018

7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Пламен Киров ­ Политическа легитимация и контрол при пряката и представителната демокрация (Статия 1)

Жасмин Попова ­ Присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенция № 201) (Истанбулска конвенция) (Статия 2)

Пламен Панайотов ­ Наказателноправната уредба на ЕС за борба с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза (Статия 3)

Таня Бузева ­ Номинално увеличаване на капитала на акционерно дружество (Статия 4)

Съдебна практика

Васил Мръчков ­ Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2017 г. (Статия 5)

АВТОРИТЕ В БРОЯ (ПО РЕДА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ИМ)