-10%

Юридически свят 1/2015

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Жасмин Попова - Прилагане на правото на ЕС на национално равнище (Статия 1)

Поля Голева – Несъщински облигационни задължения (Статия 2)

Ивайло Цонков - Правото на справедлив съдебен процес по чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и някои особености на българския наказателен процес (Статия 3)

Александър Драгиев - Индивидуалните мнения и декларациите на съдиите в Международния съд на ООН (Статия 4)

БИБЛИОГРАФИЯ

Васил Петров - Библиография на българската правна литература по наследствено право (Статия 5)