Юридически свят 1/2015

ISBN: 1311-3488

VARIA

Жасмин Попова - Прилагане на правото на ЕС на национално равнище

Поля Голева – Несъщински облигационни задължения

Ивайло Цонков - Правото на справедлив съдебен процес по чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и някои особености на българския наказателен процес

Александър Драгиев - Индивидуалните мнения и декларациите на съдиите в Международния съд на ООН

БИБЛИОГРАФИЯ

Васил Петров - Библиография на българската правна литература по наследствено право