-10%

Юридически свят 2/2015

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Борис Велчев - Трафикът на хора по българското наказателно право (Статия 1)

Боряна Мусева - Нов вид обезпечение: европейски запор на банкови сметки (Статия 2)

Мария Г. Манолова - Принципът за отговорността на управляващите при парламентарната система на управление (Статия 3)

Евгени Йочев - Първият български Закон за устройството на съдилищата (Статия 4)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2014 г. (Статия 5)

ВИДНИ БЪЛГАРСКИ ЮРИСТИ

Денчо Георгиев - Сто години от рождението на професор Петко Радойнов (Статия 6)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 2014 г. (Статия 7)