-10%

Юридически свят 1/2016

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Михайлина Михайлова – Правото в пространството и времето (Статия 1)

Александър Драгиев – Международните договори в юриспруденцията на Международния съд на ООН (Статия 2)

Евгени Йочев – Съборите на българските правници. Ще има ли Четвърти събор? (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Кристиан Таков – Необходимо съдържание на пълномощното за разпоредителни действия (Статия 4)

ВИДНИ БЪЛГАРСКИ ЮРИСТИ

Цанка Цанкова – Професор д-р Лиляна Ненова и българското семейно право (Статия 5)

ГОЛЕМИТЕ ИМЕНА В ПРАВОТО

Рудолф фон Йеринг (1818-1892 г.) – Борбата за право (Статия 6)