Юридически свят 2/2016

ISBN: 1311-3488

VARIA

Йорданка Зидарова - Регламентът на Европейския съюз относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла

Денчо Георгиев - Лисабонския договор и бъдещето на демокрацията в Европейския съюз

Тодор Коларов - Типология на смесените договори на Европейския съюз

ДИСКУСИИ

Борис Велчев - По въпроса за юридическата грешка и грешката в обществената опасност в наказателното право

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2015 г.