-10%

Юридически свят 2/2016

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Йорданка Зидарова - Регламентът на Европейския съюз относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (Статия 1)

Денчо Георгиев - Лисабонския договор и бъдещето на демокрацията в Европейския съюз (Статия 2)

Тодор Коларов - Типология на смесените договори на Европейския съюз (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Борис Велчев - По въпроса за юридическата грешка и грешката в обществената опасност в наказателното право (Статия 4)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2015 г. (Статия 5)