-10%

Юридически свят 1/2019

ISBN: 1311-3488
6,75 лв.
7,50 лв.
+

VARIA

Александър Драгиев – Еднообразието, последователността и продължителността – обективен елемент от обичайната норма в международното право

Ивайло Кънев – Последици за правата на трети лица, придобити от страна по унищожена правна сделка

Евгени Йочев – Сто години от основаването на Съюза на българските съдии

ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ

Антон Василиев – Общото мнение на юристите като източник на правото

БИБЛИОГРАФИЯ

Благовеста Балканджиева – Библиография на българската правна литература за 2017 г.