-10%

Юридически свят 2/2019

ISBN: 1311-3488
6,75 лв.
7,50 лв.
+

VARIA

Жасмин Попова – Брекзит – една предизвестена раздяла

Тоньо М. Железчев – Критичен преглед на разпоредби за лична отговорност на съдружниците и акционерите за задълженията на ООД и АД

Дискусии

Борис Велчев – По въпроса за кражбата и престъплението по чл. 346 НК

Съдебна практика

Поля Голева – Възражение за поредност при солидарни задължения в търговското право (Преглед на съдебната практика)

Васил Мръчков – Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2018 г.