ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА

Приветствие на президента Георги Първанов

Георги Близнашки – Основни ценности и принципи на Конституцията на Република България от 12 юли 1991 г.

Евгени Танчев – Адаптиране на Конституцията на Републиката от 1991 г. към изискванията за присъединяване на България към Европейския съюз

Снежана Начева – Конституционният модел на съдебната власт в Република България

Пламен Киров – Процедурни аспекти на конституционните промени

VARIA

Васил Мръчков – Обща характеристика на промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване

Димитър Василев – Конституционноправни функции на индемнитета на народния представител

Евгени Йочев – Обсъждането на Закона за наследството от 1890 г.

Мария Славова – За принципите на административното право

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Нено Неновски – За текстовете на закон, които възпроизвеждат конституционни разпоредби

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Валерий В. Лазарев – Реализация на решенията на конституционния съд на Руската федерация във федералните законодателни актове

ГОДИШНИНА

Васил Мръчков – Професор Живко Сталев на 90 години. Седемдесет години в служба на правото

ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови дела през 2001 г.

ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Красимира Средкова – Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по задължителното обществено осигуряване за периода 1999–2001 г.

ОТЗИВИ ЗА КНИГИ. ВЕСТИ

Стефка Наумова – Оригинално научно постижение в теорията на правото

Н. Н. – Изработен е нов проект за Конституция на Европа

НАУЧЕН ЖИВОТ

Иван Кьосев – Научно събрание на българската асоциация по философия на правото и социална философия

Нено Неновски – За догмата на правото

Михайлина Михайлова – Херменевтика и право

IN MEMORIAM

Член-кореспондент професор Борис Спасов (1912-2002)