-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА

Приветствие на президента Георги Първанов (Статия 1)

Георги Близнашки – Основни ценности и принципи на Конституцията на Република България от 12 юли 1991 г. (Статия 2)

Евгени Танчев – Адаптиране на Конституцията на Републиката от 1991 г. към изискванията за присъединяване на България към Европейския съюз (Статия 3)

Снежана Начева – Конституционният модел на съдебната власт в Република България (Статия 4)

Пламен Киров – Процедурни аспекти на конституционните промени (Статия 5)

VARIA

Васил Мръчков – Обща характеристика на промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване (Статия 6)

Димитър Василев – Конституционноправни функции на индемнитета на народния представител (Статия 7)

Евгени Йочев – Обсъждането на Закона за наследството от 1890 г. (Статия 8)

Мария Славова – За принципите на административното право (Статия 9)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Нено Неновски – За текстовете на закон, които възпроизвеждат конституционни разпоредби (Статия 10)

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Валерий В. Лазарев – Реализация на решенията на конституционния съд на Руската федерация във федералните законодателни актове (Статия 11)

ГОДИШНИНА

Васил Мръчков – Професор Живко Сталев на 90 години. Седемдесет години в служба на правото (Статия 12)

ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови дела през 2001 г. (Статия 13)

ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Красимира Средкова – Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по задължителното обществено осигуряване за периода 1999–2001 г. (Статия 14)

ОТЗИВИ ЗА КНИГИ. ВЕСТИ

Стефка Наумова – Оригинално научно постижение в теорията на правото (Статия 15)

Н. Н. – Изработен е нов проект за Конституция на Европа (Статия 16)

НАУЧЕН ЖИВОТ

Иван Кьосев – Научно събрание на българската асоциация по философия на правото и социална философия (Статия 17)

Нено Неновски – За догмата на правото (Статия 18)

Михайлина Михайлова – Херменевтика и право (Статия 19)

IN MEMORIAM

Член-кореспондент професор Борис Спасов (1912-2002) (Статия 20)