IN MEMORIAM

Член-кореспондент професор Нено Неновски (1934–2004 г.)

VARIA

Димитър Василев – Мандатът на народния представител – историческа еволюция (част втора)

Маргарита Чинова, Мила Иванова – Пострадалите от престъпление и минималните стандарти на Европейската общност

Мила Асенова – Възобновяване на наказателни дела по искане на задочно осъден

Байчо Панев – Глобални източници за криминализацията на виктимизацията на съвременното общество

Поля Голева – Принципите на корпоративното управление и тяхното отражение върху правната уредба на акционерните дружества у нас

Райна Николова – Българското медийно законодателство в периода 1878 – 1947 г.

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Васил Мръчков – Промените в Кодекса на труда и сближаването на българското трудово законодателство с европейските норми

Яна Ангелова – Гарантиране на трудовото възнаграждение на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2003 г.

Красимира Средкова – Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по задължителното обществено осигуряване през 2003 г.