-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

IN MEMORIAM

Член-кореспондент професор Нено Неновски (1934–2004 г.) (Статия 1)

VARIA

Димитър Василев – Мандатът на народния представител – историческа еволюция (част втора) (Статия 2)

Маргарита Чинова, Мила Иванова – Пострадалите от престъпление и минималните стандарти на Европейската общност (Статия 3)

Мила Асенова – Възобновяване на наказателни дела по искане на задочно осъден (Статия 4)

Байчо Панев – Глобални източници за криминализацията на виктимизацията на съвременното общество (Статия 5)

Поля Голева – Принципите на корпоративното управление и тяхното отражение върху правната уредба на акционерните дружества у нас (Статия 6)

Райна Николова – Българското медийно законодателство в периода 1878 – 1947 г. (Статия 7)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Васил Мръчков – Промените в Кодекса на труда и сближаването на българското трудово законодателство с европейските норми (Статия 8)

Яна Ангелова – Гарантиране на трудовото възнаграждение на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Статия 9)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2003 г. (Статия 10)

Красимира Средкова – Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по задължителното обществено осигуряване през 2003 г. (Статия 11)