-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

ФИЛОСОФИЯ И ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

Михайлина Михайлова – Старият завет – религия на правото (Статия 1)

Георги Бойчев – Въздействието на политиката върху правото като част от предмета на философията на правото (Статия 2)

Янаки Стоилов – Къде е границата между правото и политиката? (Статия 3)

Иван Кьосев – Правно-догматични и правно-логически характеристики на аналогията в правото (Статия 4)

Бойка Чернева – Юридическите задължения и императивно-атрибутивната теория на Лев Петражицки (Статия 5)

VARIA

Васил Мръчков – Уреждане на правните последици, възникнали от обявения за противоконституционен закон (Статия 6)

Димитър Василев – Мандатът на народния представител – историческа еволюция (Статия 7)

Виктор Ангелов – Криминологична характеристика на умишлените убийства в Република България през периода 1991 – 2002 г. (Статия 8)

Ивайло Стайков – Задължения на работодателя за предотвратяване на дискриминационни актове на работното място (Статия 9)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Нели Огнянова – Реформа на медийното законодателство от гледна точка на процеса на присъединяване на България към ЕС (Статия 10)

Красимира Средкова – Уреждане на колективни трудови спорове чрез арбитраж (Статия 11)

ПРОФЕСОР НЕНО НЕНОВСКИ НА 70 ГОДИНИ

Поздравление на президента на републиката Георги Първанов (Статия 12)

Поздравление на председателя на Народното събрание проф. Огнян Герджиков (Статия 13)

Библиография на проф. Нено Неновски (Статия 14)

Димитрина Милкова – Един достоен юбилей (Статия 15)

Валентин Георгиев – Професор Неновски и философията на правото в България (Статия 16)

Янаки Стоилов – Нено Неновски – солиден теоретик и изтъкнат конституционалист (Статия 17)

Георги Близнашки – Виден учен и конституционен магистрат (Статия 18)

Нели Огнянова – За проф. Неновски: с уважение (Статия 19)

Георги Денков – Член-кор. проф. д-р Нено Неновски на 70 години (Статия 20)

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Кристина Тепкян – Привилегии и имунитети на членовете на семейството на дипломатическия агент (Статия 21)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Конституция на Чешката Република (Статия 22)