-10%

Юридически свят 2/2009

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Вихър Кискинов - Към обща теория на правото на информационното общество (Статия 1)

Жасмин Попова - Обща характеристика на Съда на публичната служба (Статия 2)

Райна Николова - Принципи на радио- и телевизионната дейност (Статия 3)

Николай Николов - Доказване и доказателства по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Статия 4)

Владимир Шейтанов - Правозащитен прочит на делото в Либия (Статия 5)

В 40-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Красимира Средкова - Тревожно състояние на законодателния процес в България (Изводи от дейността на Консултативния съвет по законодателството при председателя на 40-то Народно събрание) (Статия 6)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2008 г. (Статия 7)