-10%

Юридически свят 2/2017

7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Жасмин Попова – Българското председателство на Съвета на Европейския съюз: същност, проблеми и възможности (Статия 1)

Борис Велчев – Заплашването в Наказателния кодекс (Статия 2)

Поля Голева – Обезпечителният договор (Статия 3)

Виктор Симеонов – Начини за тълкуване от Конституционния съд при задължителните тълкувания на Конституцията (Статия 4)

Тодор Коларов – Компетентност на Европейския съюз и държавите членки при сключване на смесените договори (Статия 5)

ДИСКУСИИ

Светослав Иванов – Към въпроса за правната уредба на представителното водене на чужда работа без възлагане в българското облигационно право (Статия 6)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2016 г. (Статия 7)