-10%

Юридически свят 2/2021

6,75 лв.
7,50 лв.
+

Валентин Брайков – Искът за бащинство на минувачите – член 62, ал. 5 от Семейния кодекс

Тоньо М. Железчев – За последиците на евикцията

Евгени Йочев – Законът за устройството на съдилищата от 2 януари 1926 г. Обещания и реалност

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2020 година