-10%

Юридически свят 2/2022

9,00 лв.
10,00 лв.
+

VARIA

Борис Велчев – Отново за Крумовите закони

Евгени Йочев – Обсъждането на законопроекта за административното правосъдие в Народното събрание

Иванка Иванова – Конституционализирането на прокурорите в България

Поля Голева – Здравното застраховане на чужденци, пребиваващи в България

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2021 година