-10%

Юридически свят 1/2022

9,00 лв.
10,00 лв.
+

VARIA

Янаки Стоилов – Официални и неофициални източници на съвременното право

Огнян Герджиков, Тоньо М. Железчев – Законодателни проблеми на несъстоятелността

Поля Голева – Валидността на арбитражното споразумение при възлагане на вземането в производството по търговска несъстоятелност

Александър Драгиев – Механизъм на формирането на субективния елемент на обичайната норма на международното право

Библиография

Благовеста Балканджиева – Библиография на българската правна литература за 2020 година

Васил Петров – Библиография на българската наследственоправна литература