-10%

Юридически свят 2/2023

9,00 лв.
10,00 лв.
+

VARIA

Евгени Йочев – 145 г. от учредяването на Върховния съд на България (25 ноември 1878 – 2 юни 1880 г.)

Иванка Иванова – Конституционни проблеми във връзка с правомощията на прокурора по чл. 145 от Закона за съдебната власт

Тоньо Железчев – Изпълнение върху дял от търговско дружество

Екатерина Сулева – Трудов договор без определено работно време

Благой Делиев – За проф. Стефан Баламезов и конституционното му право

Васил Мръчков – Критичен преглед на прак­ти­ка­та на вър­хов­ния ка­са­ционен съд през 2022 го­ди­на