-10%

Юридически свят 1/2023

9,00 лв.
10,00 лв.
+

VARIA

Александър Драгиев – Правно действие на субективния елемент (opinio juris) на обичайната норма на международното право

Борис Велчев – За разширителното тълкуване в наказателното право

Васил Райчев – Защитата на кредитора срещу вземането на друг конкуриращ кредитор в духа на първите български граждански процесуални закони

Крум Тодоров – По въпроса за предварителния договор за разпределение на ползването между съсобственици

Библиография

Благовеста Балканджиева – Библиография на българската правна литература за 2021 г.