-10% ново

Закон за движението по пътищата

2 20 С02
17. актуализирано издание
към 18 март 2024 г.
ISBN: 978-619-226-245-7
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    384
  • Година на издаване:
    2024
15,21 лв.
16,90 лв.
+

Поместен е Законът за движението по пътищата, в който е представена уредбата на правилата за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, изискванията към пътните превозни средства за участие в движението, за правоспособност на водачите, правата и задълженията на участниците в движението и на контролните органи и принудителните мерки и наказанията, които се налагат за извършени нарушения, включително отнемането на контролни точки.

Включено е и извлечение от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата в приложимата му част.

В допълнение е поместено информационно приложение, което съдържа такси във връзка с придобиването, регистрацията и управлението на МПС, таблица на административните нарушения и наказания по Закона за движението по пътищата, както и изображенията на пътните знаци.

1. Закон за движението по пътищата

2. Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата (извлечение)

3. Наредба № Із-2539 за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение (извлечение)

Информационно приложение
А. Такси
Б.1. Административни нарушения и наказания
Б.2. Извлечение от Наказателния кодекс – престъпления по транспорта
В. Пътни знаци