-10%

Закон за нормативните актове

2 01 С15
9. актуализирано издание
към 25 май 2023 г.
ISBN: 978-619-226-135-1
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    152
  • Година на издаване:
    2023
6,21 лв.
6,90 лв.
+

Представена е правната рамка на процеса на подготовката, издаването и прилагането на нормативните актове. Поместени са Законът за нормативните актове и указът за прилагането му, Законът за международните договори на Република България и Законът за "Държавен вестник". Включени са извлечения от Конституцията на Република България, от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, от Закона за Конституционен съд, от Административнопроцесуалния кодекс и от правилниците, които уреждат организацията и дейността на Народното събрание и на Министерския съвет в частта им относно нормотворческия процес.

В допълнение е поместено извлечение от консолидирания текст на Договора за функционирането на Европейския съюз. Поместени са текстовете, уреждащи видовете правни актове на ЕС и тяхното действие.

Текстовете са анотирани с препращания между правни норми, включени в сборника, към други нормативни актове и към решения на Конституционния съд.

1. Конституция на Република България (извлечение)

2. Закон за нормативните актове

3. Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове

4. Закон за международните договори на Република България

5. Закон за "Държавен вестник"

Извлечения от други актове
6. Договор за функционирането на Европейския съюз
7. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
8. Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
9. Закон за държавния печат и националното знаме на Република България
10. Закон за Конституционен съд
11. Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд
12. Административнопроцесуален кодекс