-10% ново

Земеделски земи

2 04 С03
15. издание
към 30 май 2024 г.
ISBN: 978-619-226-286-0
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    352
  • Година на издаване:
    2024
12,51 лв.
13,90 лв.
+

Сборникът включва Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му, Закона за арендата в земеделието и Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи.

Поместени са и релевантни извлечения от Закона за наследството, Закона за вероизповеданията и Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Текстовете са анотирани с препращания към други нормативни актове и вътрешни препращания между правни норми, включени в сборника, както и към решения на Конституционния съд и тълкувателни решения на Върховния касационен съд.

1. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

2. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

3. Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи

4. Закон за арендата в земеделието

Информационно приложение
I. Извлечение от Приложение VI към Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз
II. Извлечение от Закона за наследството
III. Извлечение от Закона за вероизповеданията
ІV. Извлечение от Закона за опазване на селскостопанското имущество
V. Решение на Народното събрание от 20 декември 1991 г. за временно спиране разпореждането с имущество
VI. Тълкувателни решения