Търговски сделки

Четвърто преработено и допълнено издание

 • Автор: Огнян Герджиков
 • Издателство: Труд и право
 • Корица: мека
 • Страници: 352
 • Година на издаване: 2015
 • ISBN: 978-954-608-154-4
 • Наличност: да
 • Цена: 19,80 лв.

Книгата представя цялостно и изчерпателно материята на търговските сделки. Разгледана е общата уредба на търговските сделки - правна характеристика; сключване и изпълнение; неизпълнение; търговски обезпечения и прехвърляне на права.
Подробно е анализирана проблематиката на уредените в Търговския закон и в други закони търговски сделки:

 • търговска продажба;
 • договор за лизинг;
 • комисионен договор;
 • спедиционен договор;
 • договор за превоз;
 • договор за застраховка;
 • договор за текуща сметка;
 • банкови сделки;
 • менителница, запис на заповед, чек;
 • факторинг и франчайзинг.

Изданието е съобразено със законодателните промени и отразява актуалната съдебна практика. Съдържанието е обогатено с нова материя - обезпеченията по договорите за финансови обезпечения, правилата на Инкотермс, платежните карти, както и факторинга и франчайзинга.
Авторският труд е съобразен със законодателството към 10 октомври 2015 г.
Целевата аудитория на книгата са практикуващи юристи, студенти и преподаватели, както и мениджъри, финансисти и счетоводители.