-10%

Частно съдебно изпълнение

2 02 С08
8. издание
към 20 септември 2022 г. 
ISBN: 978-619-226-231-0
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    120
  • Година на издаване:
    2022
5,31 лв.
5,90 лв.
+

Сборникът съдържа уредбата на статуса и правомощията на частните съдебни изпълнители, условията и реда за придобиване на правоспособност и упражняване на професията, правилата за воденето и съхраняването на служебните архиви от частните съдебни изпълнители и таксите, които се заплащат във връзка с изпълнителните производства.

Поместени са и подзаконовите актове, с които се уреждат условията и редът за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители, задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители и минималната застрахователна сума, изискванията към отчетите, както и начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители.

1. Закон за частните съдебни изпълнители

2. Наредба № 1 за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители

3. Наредба № 3 за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители

4. Наредба № 2 за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители

5. Наредба № 3 за отчетите на частните съдебни изпълнители

6. Наредба № 4 за служебния архив на частните съдебни изпълнители

7. Наредба № 6 за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители

8. Наредба № Н-1 за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители

9. Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители