Ивайло Тосков

Ивайло Тосков е доктор по гражданско и семейно право. Има над десетгодишен опит в сферата на банковото дело, финансите и застраховането. Автор е на публикации в областта на облигационното и на вещното право.