-10%

Кодекс за застраховането

2 07 С09
14. издание
към 20 октомври 2023 г.
ISBN: 978-619-226-269-3
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    640
  • Година на издаване:
    2023
19,71 лв.
21,90 лв.
+

В сборника е поместен Кодексът за застраховането, който е в сила от 1 януари 2016 г. С него се уреждат дейностите по застраховане и презастраховане, застрахователно и презастрахователно посредничество; правилата за разпространение на застрахователни продукти и за уреждане на застрахователни претенции; застрахователния договор; задължителното застраховане; оздравяването, ликвидацията и несъстоятелността на застраховател или на презастраховател; застрахователния надзор.

Включен е и Законът за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати във връзка с правилата за упражняване на допълнителен надзор над лицата от застрахователния сектор, когато са част от финансов конгломерат.

Поместени са и извлечение от отменения Кодекс за застраховането от 2005 г. в частта, която уреждаше застрахователния договор, както и тълкувателни решения на ВКС.

Текстовете са анотирани с бележки във връзка с преходния режим и с вътрешни препращания между правни норми.

1. Кодекс за застраховането

2. Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати

Информационно приложение
I. Извлечение от Кодекс за застраховането/2005 г. (отм.) [Част четвърта. Застрахователен договор]
II. Тълкувателни решения