Международно, европейско и вътрешнодържавно банково право

ISBN: 978-619-198-189-2
22,00 лв.
+

Българският юрист Атанас Борисов представя своето експертно мнение по въпросите, свързани с международното, европейското и вътрешнодържавното банково право.