-10%

Миниинвазивна гръдна хирургия

ISBN: 978-954-730-851-0
31,50 лв.
35,00 лв.
+

Авторът проф. Деян Йорданов притежава специалности по обща хирургия, военна хирургия и гръдна хирургия. От 2005 г. ръководи Клиниката по гръдна хирургия на Военномедицинска академия – София. Основната му научна продукция е свързана с темата на настоящото издание – миниинвазивна гръдна хирургия. Той е сред пионерите на миниинвазивната технология в гръдната хирургия у нас. Първата видеоторакоскопска апаратура започва работа във ВМА през 1996 г. и доц. Йорданов пръв в България извършва миниинвазивна тимектомия. В областта на белодробната хирургия той внедрява уникална за страната лазерна система за белодробни резекции и метастазектомии.

Разностранната му хирургична дейност във всички раздели на гръдната хирургия, за която свидетелстват над 130 публикации и научни съобщения, утвърждава доц. Йорданов сред водещите гръдни хирурзи в страната. Съавтор е на няколко научни монографии и на учебник по гръдна хирургия.

От 2009 г. е в управителния съвет, а от 2013 г. е президент на Българската асоциация на гръдните, сърдечните и съдовите хирурзи. Член е на Българското хирургично дружество – от 1989 г., на Българското пулмологично дружество – от 2002 г., и на European Society of Thoracic Surgeons – от 2004 г. Член е на редакционните съвети на две научни списания.

І. Обща част

І.1. Исторически преглед

І.2. Основни принципи

І.3. Анестезия

І.4. Усложнения при видеоторакоскопските процедури и тяхното лечение

ІІ. Специална част

ІІ.1. Видеоторакоскопска симпатектомия

ІІ.2. Мининвазивни палиативни процедури при злокачествени заболявания на плеврата, перикарда и панкреаса

ІІ.3. Миниинвазивно лечение на спонтанния пневмоторакс

ІІ.4. Видеоторакоскопско лечение на плевралния емпием

ІІ.5 Видеоторакоскопски процедури при травми на гръдния кош

ІІ.6. Миниинвазивна хирургия при обущарски гръден кош (pectus excavatum)

ІІ.7. Мининвазивни процедури за стадиране на злокачествените заболявания на белия дроб и плеврата. Видеоторакоскопски диагностични процедури

ІІ.8. Видеоторакоскопска тимектомия

ІІ.9. Видеоторакоскопски интервенции при ехинокок на белия дроб

ІІ.10. Видеоторакоскопски интервенции при заболявания на хранопровода

ІІ.10.1 Видеоторакоскопски интервенции при доброкачествени заболявания на хранопровода

ІІ.10.2. Миниинвазивна езофагектомия

ІІ.11. Видеоторакоскопски резекции при белодробен карцином

ІІІ. Робот-асистирана торакоскопска хирургия

ІІІ.1. Робот-асистирана лобектомия

ІІІ.2. Робот-асистирана пулмонектомия

ІІІ.3. Робот-асистирана тимектомия