2022 г.: Откриване на учебната година в Софийския университет „Свети Климент Охридски“

Днес (3 октомври 2022 г.) беше открита учебната година в Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

По традиция ние сме в Юридическия факултет, за да споделим радостта и вълнението на всички студенти и преподаватели, но особено на първокурсниците!

Пожелаваме на всички вдъхновение и успех!