Печеливши от томболата по случай 10 години „Юридически свят”

3.02.2009 г.

Благодарим на всички студенти от юридическите факултети, които се включиха в нашата инициатива. Надяваме се, че и занапред ще имаме възможности за нови контакти с всички вас и още поводи за награди. С брой 1 за 2009 г. списание „Юридически свят“ отбеляза своята десета годишнина.

Печелившите, които ще го получат, са:

1. Александър Генков Конаков – РУ „Ангел Кънчев“, IV курс, право
2. Благой Христов Златанов – ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, V курс, право
3. Владимир Благоев Гълъбов – СУ „Св. Климент Охридски“, II курс, право
4. Галина Валентинова Въльовска – РУ „Ангел Кънчев“, V курс, право
5. Гюлфие Алилова Карамустафова – ЮУ „Неофит Рилски“, II курс, право
6. Даниел Милков Ников – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, V курс, право
7. Деница Димитрова Джугданова – ЮУ „Неофит Рилски“, III курс, право  
8. Добромир Костов  Добчев – ВСУ „Черноризец Храбър“, V курс, право
9. Иво Емануилов Емануилов – СУ „Св. Климент Охридски“, I курс, право
10. Милен Добрев Михайлов – ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, V курс, право
11. Надежда Гейза Кишш – ВСУ „Черноризец Храбър“, III курс, право
12. Никола Георгиев Белчев – СУ „Св. Климент Охридски“, IV курс, право
13. Радослава Димитрова Янкулова – ПУ „Паисий Хилендарски“, IV курс, право
14. Радостина Костадинова Такова – ПУ „Паисий Хилиндарски“, II курс, право
15. Росица Ангелова Мусева – РУ „Ангел Кънчев“, IV курс, право  
16. Светлозар Даринов Киров – ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, II курс, право
17. Станчо Щерев Станчев – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, право
18. Теодора Емилова Петрова – РУ „Ангел Кънчев“, I курс, право  
19. Христо Георгиев Кутиев – СУ „Св.Климент Охридски“, право
20. Яница Михова Янкова – РУ „Ангел Кънчев“, IV курс, право

Списанията ще бъдат изпратени на адресите, които участниците са посочили в електронните си писма, в тридневен срок от публикуването на това съобщение.