Право на чуждестранните инвестиции

ISBN: 978-954-379-003-6
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  140
 • Година на издаване:
  2007
 • Състояние на книгата:
  забележки по корицата
6,00 лв.
+

С този закон се уреждат условията и редът за извършване на инвестиции в страната от чуждестранни лица и закрилата на тези инвестиции, както и условията и редът за осъществяване на приоритетни инвестиционни проекти