-10%

Право върху търговска марка в Република България

Трето преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-730-407-9
8,91 лв.
9,90 лв.
+

Третото издание на учебника обхваща всички въпроси, свързани с правото върху търговска марка – използването ѝ, правната ѝ закрила, защитата ѝ от неправомерни посегателства. Разгледани са и актуални практически проблеми, свързани с развитието на информационните технологии.

Книгата е насочена както към студентите от юридическите факултети, така и към практикуващите юристи и представителите на бизнеса.