Представяне на книгата „Пряка демокрация“

15.10.2009 г.

На 15 октомври в залата на „София прес“ Мартин Белов представи новата си книга „Пряка демокрация“. Поканата беше отправена от сдружение „Болкан асист“, присъстваха представители на много неправителствени организации и журналисти.

Д-р Мартин Белов в съдържателно и интересно експозе подчерта, че на книгата трябва да се гледа най-вече като на конституционна теория на пряката демокрация, а не като критика и анализ на действащия Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Авторът наблегна на това, че книгата може да бъде използвана не само от студентите и преподавателите, които със сигурност имат интереси в материята, но и от българския законодател, тъй като в нея са разгледани конституционните модели на държави като Австрия, Австралия, Швейцария, Италия, Ирландия и др., в които пряката демокрация се прилага. Този обстоен преглед, предлаган в изданието, е много добра основа, която нашият законодател може да използва, за да се предпази от хаотични и импулсивни промени, коментира Мартин Белов.