-40%

Процедури и приложни документи за търговци и юридически лица с нестопанска цел

  • Регистрации по учредяване, преобразуване и прекратяване 
  • Вписване на промени в обстоятелствата
  • Разрешаване, лицензиране и регистриране за извършване на стопански дейности 
ISBN: 954-608-119-1
13,68 лв.
22,80 лв.
+