Рамков договор на Алианса

ISBN: 978-619-226-090-3
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  48
 • Година на издаване:
  2019
36,00 лв.
+

Рамковият договор на Алианса FAC-1 е типов многостранен договор, който може да се използва и за обществени поръчки. Той съчетава обхвата на рамков договор с отношенията на сътрудничество в един алианс, като въвежда нови механизми за създаване на добавена стойност. На английски може да бъде закупен от издателя английската Асоциация на консултантите архитекти (АСА), като може да бъде свален и онлайн от: http://ACArchitects.co.uk/publications/electronic-contracts, както и от: www.allianceforms.co.uk. Алтернативна версия на FAC-1 на английски може да бъде свалена онлайн за използване от отделен клиент (FAC(S)-1).

FAC-1 е предназначен да обединява всякакви форми на двустранни договори за работи, доставки и услуги, например договорните условия на FIDIC.

FAC-1 интегрира работата на Членовете на Алианса, като същевременно приема индивидуалните им проектни ангажименти към назначения Управител на Алианса и останалите Членове на Алианса. FAC-1 може да се използва, за да подпомогне:

 • Възлагането на поръчки за сложни проекти, като интегрира двустранните договори за проектиране, строителство, услуги и доставки;
 • Възлагането на рамкови споразумения за обществени поръчки;
 • Интегрирането на свързани договори, част от общ проект или програма.

FAC-1 е изготвен и разработен от проф. д-р Дейвид Моузи, директор на Центъра за строително право и разрешаване на спорове в King’s College London, с приноса на над 120 организации от различни юрисдикции.

Носител на авторското право за българското издание и измененията за адаптиране на английското издание към българските закони е Българското общество по строително право (БОСП), като авторските права за FAC-1 остават притежание на Асоциацията на консултантите архитекти (АСА). Освен с предварителното съгласие на БОСП никоя част или части от тази публикация не могат да бъдат използвани по какъвто и да е начин, включително възпроизвеждани в каквато и да е форма или чрез каквито и да са средства, било то електронни или механични, включително копиране, записване или чрез каквато и да е система за съхранение или изтегляне на информация, която е известна към момента, или създадена в бъдеще.


Авторите и издателите предоставят ръководство и обучение, но не поемат отговорност за прилагането на FAC-1 в практиката. За повече информация можете да пишете на: office@ACArchitects.co.uk.