-10%

Съдебната власт в България (1989–2014)

ISBN: 978-954-730-909-8
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  256
 • Година на издаване:
  2014
14,40 лв.
16,00 лв.
+

В книгата се разглеждат развитието и проблемите на съвременното българско правосъдие. Поставят се важни въпроси: защо повече от десетилетие не бяха въведени законодателно конкурсното начало при встъпване и повишаване в длъжност, правилата за атестиране, конкурсите за избор на административни ръководители, уредбата на дисциплинарната отговорност. Особено внимание се отделя на проблемите на магистратската независимост. Предлага се проект за цялостна реформа на съдебната власт в България: конституционни промени в ръководството на системата, прецизиране на позициите на съда и на прокуратурата, законодателни промени за решаване на проблемите с кадрите, натовареността, независимостта, приложимото право, квалификацията.

Даниела Доковска „Съдебната власт в България 1989-2014 г. – един наистина съвременен дискурс (Рецензия за Пенев, Пенчо. Съдебната власт в България 1989-2014 г. Проблеми на съвременния дискурс. С.: Сиби, 2014)“

Глава първа. ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН ФЕНОМЕН: ВЪЗНИКВАНЕ, РАЗВИТИЕ, СИСТЕМИ

§ 1. Необходимостта от правото и неговото прогласяване

§ 2. Историческо възникване и развитие на правосъдието

2.1. Древният свят: Египет, Вавилон, Индия

2.2. Гръцката полисна демокрация

2.3. Правосъдието на Рим

2.4. Правосъдието във феодална Европа

§ 3. Правосъдието като част от разделените власти

3.1. Еманципиране на правосъдието като трета власт

3.2. Английската съдебна система

3.3. Съдебната система на Съединените американски щати

3.4. Европейски (континентални) системи на съдебната власт

Глава втора. СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ В КРАЯ НА 1989 Г.

§ 1. Един общ поглед

§ 2. Структура на съдебната система от края на осемдесетте години

§ 3. Кризата в съдебната система в навечерието на промяната в края на 1989 г.

Глава трета. ПЪРВИ ПРОМЕНИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ОТ 1990 Г. ДО КРАЯ НА 1991 Г.

§ 1. Неотложни мерки за стабилизиране на системата

§ 2. Програмното правителство на Димитър Попов – продължаване на процесите на обновление

Глава четвърта. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1991 Г.

§ 1. Общ поглед върху Конституцията от 1991 г. – митове и реалност

§ 2. Промени в Конституцията от 1991 г. – за какво, кога и как

Глава пета. ФОРМИРАНЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1991 Г.

§ 1. Предложения, дискусии, възприетият модел

§ 2. Изменения и допълнения на Конституцията относно съдебната власт. Практиката на Конституционния съд

Глава шеста. ПРОБЛЕМИ В СТРУКТУРИРАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ СЛЕД 1991Г.

§ 1. Кадрите

1.1. Сътресението от 1992 г.

1.2. Продължаващи кадрови проблеми на системата

1.3. Съвременни кадрови и атестационни процедури

§ 2. Независимостта

§ 3. Приложимото право

§ 4. Квалификацията

§ 5. Доверието

Глава седма. НЕОБХОДИМИ КОНСТИТУЦИОННИ, ЗАКОНОВИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

§ 1. Изцяло нов или довършване на възприетия модел на съдебната власт. Мястото на прокуратурата

§ 2. Необходими промени в Конституцията за довършване на модела на съдебната власт

§ 3. Законодателни и организационни промени за довършване на модела

3.1. Законодателни промени

3.2. Организационни промени. Допустими предели на самоуправление

§ 4. Необходими промени в конституционното правосъдие, имащи значение за съдебната власт