Отрицателни рецензии

ISBN: 978-619-7469-46-2
12,00 лв.
+

В книгата „Отрицателни рецензии“ са събрани три отрицателни отзива на чужди работи, писани от проф. Петко Венедиков през 1930 г., 1942 г. и ок. 1959 г.

В първия текст проф. Венедиков критикува новоизлязъл речник на латинската юридическа терминология.

С втория той дава отрицателна рецензия на четиримата кандидати за частен доцент по обща теория и философия на правото в конкурс от 1942 г.

Третият текст, в обем на студия, е непубликувана досега работа и съставлява критичен отзив за монографията на проф. Венелин Ганев „Законъ соудный людьмъ. Правно-исторически и правно-аналитични проучвания“ от 1959 г.